KREATIVNA PRESTONICA BALKANA

Naši inženjeri, inovatori, kreativni mladi ljudi postali su jedna od najvažnijih pokretačkih snaga razvoja Beograda. Decenija u kojoj živimo mora da bude ona u kojoj se prilike neće gubiti, već stvarati, a neuspesi iz prošlosti će se pretvarati u nove pobede i uspehe.

Kreativne industrije

Grad Beograd je prepoznao sektor kreativnih industrija kao jedan od glavnih pokretača budućeg ekonomskog i društvenog razvoja i odlučio da nastavi ulaganja i donese posebne mere kako bi bio prepoznat od strane kreativaca i talenata iz celog sveta kao kreativna prestonica Zapadnog Balkana. Kreativne delatnosti potpomažu izgradnju pozitivnog narativa, koji potom u velikoj meri doprinosi dodatnom porastu broja turista, ali i digitalnih nomada, stranaca koji žele da žive u Beogradu i Srbiji kako bi mogli da stvaraju u kreativnoj atmosferi grada i onlajn okruženja.

Inovacije

Da bi Beograd uspešno odgovorio na sve izazove koje nosi urbanizacija, potrebna je inovativna transformacija strategija svih segmenata njegovog razvoja.
Inovacije će u značajnoj meri doprineti funkcionisanju Beograda, njegovih službi, komunalnog sektora i kvalitetu socijalnog okruženja koji se stalno menja i unapređuje. Inovacije su novi motor ekonomsko razvoja Beograda. One se ne baziraju na resursima, na prisvojenoj zajedničkoj imovini ili dobru, već su srazmerne uloženom znanju, talentu, doprinosu zadovoljstvu korisnika usluga i globalnoj koristi.