DRUŠTVENA ODGOVORNOST I JEDNAKOST

Beograd je grad tolerancije i jednakih šansi za sve njegove građane. Želimo da gradimo društvo u kojem neće biti razlika između pripadnika bilo koje socijalne grupe i gde neće biti diskriminacije motivisane bilo kojom odlikom nečijeg identiteta.

Socijalna sigurnost

Zalaganjem za prava, položaj i interese slabih, starih, siromašnih, nezaštićenih i iz bilo kog razloga ugroženih pojedinaca i grupa, Beograd će postati pravedan grad, u kome ljudi žive u uslovima sigurnosti, jednakosti i participacije u odlučivanju o svim aspektima života. Zalaganje za ove vrednosti nisu izjave, improvizovane deklaracije, već delovi programa rada gradskih službi socijalnog staranja, budžeti odgovarajućih sekretarijata, gradskih i opštinskih institucija, pravci saradnje Grada sa nevladinim organizacijama.

Socijalni razvoj

Beograd 2030 će biti grad sa većim brojem multifunkcionalnih prostora prilagođenih svestranim potrebama građana, grad koji je još atraktivniji i privlačniji za svakoga. Beograd će osigurati uslove za zdrav život, promovisati bolje međuljudske odnose, dobrobit za sve uzraste i socijalno-ekonomsku inkluziju, poboljšani pristup brojnim društvenim, kulturnim, rekreativnim, zabavnim i dugim javnim uslugama, čime će postati bolje mesto za život svim starosnim, statusnim i ekonomskim slojevima građana, ali i svima koji, kraće ili duže, borave u njemu.

Otvorenost i participacija

Beograd 2030 će nastaviti da ohrabruje građane da uzmu aktivno učešće u lokalnom okruženju, da aktivno učestvuju u kreiranju gradskih politika i donošenju odluka, da pružaju podršku i pažnju jedni drugima, da ponovo izgrade i ojačaju veze sa komšijama, pokazuju uzajamno poštovanje i otvorenost za sve, bez obzira na razlike koje postoje među nama. Za stanovnike Beograda, institucije, firme i sve ostale veoma je važan blagovremeni pristup potpunim i tačnim informacijama kako bi svi mogli da učestvuju i da kroz aktivnu kritičku i konstruktivnu komunikaciju utiču na odluke koje su od značaja za Beograd.

Mladi u Beogradu

Beograd je grad prilika i širokog srca i nastoji svima da pruži jednake šanse za razvoj, uspeh i ostvarenje snova u svim sferama koje ih interesuju. Upravo zato, Beograd decenijama ima status magneta za mlade. Grad će i u budućnosti podržavati afirmaciju mladih studenata, preduzetnika, sportista, muzičara, umetnika svih vrsta, negujući i ohrabrujući duh radoznalosti, stvaralaštva i izvrsnosti koji je tako široko rasprostranjen među mladima.