URBANI KOMFOR I MOBILNOST

Beograd mora da bude grad po meri čoveka. Stambena sigurnost, obezbeđivanje uslova da svako beogradsko naselje može da zadovolji osnovne potrebe stanovanja, rada, zdravstvene zaštite, kulture i edukacije svojih stanovnika, brz i efikasan saobraćaj, moderan javni prevoz, čist vazduh, biće najvažniji ciljevi razvoja Beograda.

Stanovanje

Stambena sigurnost je jedna od osnovnih ljudskih potreba i ne može se prepustiti samo dejstvu tržišta. Ostvarivanje tako važnih ciljeva stanovnika Beograda je odgovornost svake gradske institucije koja može tome da doprinese. Sa pravom na stan, na krov nad glavom, direktno su povezana i prava na samostalnost, na porodicu i brigu o deci, pravo na privatnost i socijalnu sigurnost, mnoga osnovna prava urbanog života.

Policentričnost

Rast Beograda ne znači da se njegove granice šire, pomeraju van prethodno definisanih površina, već da se kroz planiranje bolje iskoristi i rekonstruiše centralno gradsko jezgro, da se postepeno opremaju i popunjavaju periferni delovi grada kroz infrastrukturu i izmeštanje određenih sadržaja iz centra grada na specijalizovane lokacije. Urbana transformacija industrijskih pogona i kompleksa u stambene, poslovne i kreativne centre je svedočanstvo sprovođenja tog plana.

Saobraćaj po meri čoveka

Beograd budućnosti je grad u kome je omogućeno bezbedno i efikasno kretanje ljudi između različitih delova grada i grad sa balansiranim odnosom različitih vidova saobraćaja. Cilj je da Beograd bude grad po meri čoveka, sa dobrim uslovima za učesnike u saobraćaju, sa smanjenim brojem motornih vozila, efikasnim i modernim sistemom javnog prevoza, čistim vazduhom i sa ekonomskom održivošću sistema javnog saobraćaja.