ODRŽIVO OKRUŽENJE

Geografski položaj Beograda je takav da mu na njemu zavide mnogi gradovi u Evropi I svetu. Takav položaj je veliki potencijal za izgradnju okruženja u kome su ulaganja sve veća, a razvoj grada sve brži.

Životna sredina

Odgovornost za čistoću vazduha, nivo buke, kvalitet vode, zelene ili javne površine ne možemo preneti na druge, niti na neka druga vremena. Mi želimo da budemo zaslužni, a ne odgovorni za stanje životne sredine u kojoj će živeti naša deca. To su glavni razlozi odluke da zaštita životne sredine bude jedan od strateških prioriteta dugoročnog razvoja Beograda.

Cirkularna ekonomija

Model linearne ekonomije vodi sve većem devastiranju prirodnog okruženja, nepovratnom trošenju čak i onog što nismo stvorili, niti možemo obnoviti. Zato je cirkularna ekonomija u osnovi održivosti kojoj stremimo. Produžavanje životnog veka proizvoda, ponovno korišćenje već upotrebljenih stvari ili materijala, višestruko korišćenje energije, vraćanje u ponovnu upotrebu nakon čišćenja i reparacije, reciklaža, sve su to modeli kako da sa manje uzimanja iz prirode, imamo jednako ili čak i više društvenog i ekonomskog blagostanja.

Pametan grad

Digitalizacija i 4. industrijska revolucija pružile su jedinstvenu priliku za poboljšanje kvaliteta života građana. Pametan grad je urbano područje u kome grad stvara strategiju da na najbolji način primeni održiva rešenja u pogledu iskorišćenja resursa i stvori minimalan uticaj na životnu sredinu koristeći mogućnosti koje pruža digitalna era u kojoj živimo.