INVESTICIONI AMBIJENTI I EFIKASNOST ULAGANJA

Odgovornost gradske uprave prema javnim interesima, a pre svega interesima građana i privrede, mora da bude iskazana odgovornim odnosom prema prikupljanju i trošenju budžetskih sredstava

Javna sredstva

Odgovornost gradske uprave prema javnim interesima, pre svega interesima građana i privrede, najkonkretnije se iskazuje njenim odnosom prema prikupljanju i trošenju javnih sredstava. Stabilan budžet Beograda daje mogućnost da se sve više ulaže u unapređenje rada komunalnih službi, saobraćaja, obrazovnih institucija, ustanova kulture, socijalne zaštite. Budžet Beograda više nije socijalna, već razvojna poluga i njegovo izvršenje pokazuje da će se u Beogradu živeti sve bolje i bolje.

Pravci ulaganja

Podrška i zalaganje Beograda socijalnu sigurnost i razvoj javnih usluga nije samo deklarativna. Ona se vidi na svakom koraku, u broju izgrađenih vrtića, gerontoloških centara, socijalnih stanova, isplaćenih pomoći trudnicama i novorođenoj deci. Budžetska stabilnost omogućuje da se rast izdvajanja beleži u svim linijama programskih budžeta, tako da konačno ne moraju da se donose teške odluke, koga uskratiti da bi se povećala izdvajanja za segmente stanovnika kojima je potrebno, moguće je napredovati u više sektora istovremeno.

Izvori finansiranja

Beograd je administrativni, kulturni, obrazovni, privredni i saobraćajni centar Republike Srbije. U njemu živi četvrtina stanovnika Srbije, poseti ga polovina svih turista koji prođu kroz našu zemlju, u njemu se školuje polovina visokoobrazovanih ljudi u zemlji. Zato investicije u Beograd, njegove puteve, infrastrukturu, telekomunikacije i železnicu, nisu samo interes njegovih stanovnika i lokalne privrede, već cele Srbije.