DEMOGRAFSKI RAST I RAZVOJ BEOGRADA

Ljudi su ključno razvojno područje i oslonac razvoja Beograda. Da bi ispunili ovu ulogu, stanovnici Beograda treba da se osećaju prosperitetno, komforno i bezbedno, svesni da o njima posvećeno brinu i da zbog njih, i za njih, rade gradske institucije, javna preduzeća i javne službe. Stanovnici Beograda su njegova nada i obaveza, i zato je vizija razvoja Beograda posvećena njihovom prosperitetu.

Karakteristike stanovništva

Ljudi su ključno razvojno područje i oslonac razvoja Beograda. Da bi ispunili ove uloge, stanovnici Beograda, bili oni mladi ili stari, poslodavci ili zaposleni, investitori, veliki ili mali, domaći ili strani, treba da se osećaju prosperitetno, komforno i bezbedno, svesni da o njima posvećeno brinu i da zbog njih, i za njih rade gradske institucije, javna preduzeća i javne službe. Stanovnici Beograda su njegova nada i obaveza, i zato je vizija razvoja Beograda posvećena njihovom prosperitetu.

Demografski razvoj

Aktivan odnos prema kretanjima stanovništva podrazumeva da se odgovori na izazove preduzimanjem efektivnih mera sa dugoročnim osnovama radi održavanja ravnoteže starosnih kategorija, obrazovanja i potreba zapošljavanja, doseljavanja i odlaska članova zajednice. Beograd će uskladiti svoje planove aktivnog delovanja sa nacionalnim strategijama, kreirati ciljane mere i proširiti budžete programa koji doprinose održivom upravljanju demografskim promenama.

Obrazovna struktura

Kvalitetno obrazovanje i prilike da se znanje primeni su mnoge gradove sveta transformisale u vodeće destinacije razvoja visokih tehnologija, sa privrednom strukturom koja kreira proizvode i usluge sa velikom dodatnom vrednošću, uz minimalnu upotrebu prirodnih resursa i maksimalnu količinu primenjenog znanja. Pretpostavka uspeha je dobra obrazovna struktura i njena povezanost sa tržištem rada, posebno u granama visokih tehnologija, inovacija, intelektualnih usluga i kreativnih industrija.

Zaposlenost

Razvojna, finansijska, investiciona i društvena pozicija Republike Srbije je uticala na izuzetno povoljne trendove na tržištu rada i na području Beograda. Beograd ima preko 740 hiljada zaposlenih, najvišu stopu zaposlenosti kod stanovništva radnog uzrasta od 64,9%, najnižu stopu nezaposlenosti u novijoj istoriji, od 8,4 odsto, koja se i dalje smanjuje. Već sada je izražen nedostatak određenih vrsta kadrova u više industrija, sa različitim nivoom kvalifikacija tako da pre možemo govoriti o neadekvatnoj strukturi nezaposlenih, nego o nedovoljnoj tražnji.